Иновации и зелена енергия

Възприемайки високото качество на нашата продукция като основен приоритет, ние сме твърдо ангажирани с максимално бързо внедряване на новостите в производството на тръби и профили. Линията за прецизни тръби е последно поколение, оборудвана с всички необходими агрегати за гарантиране на безкомпромисно качество на продукта:

  • Ултразвуков дефектоскоп за гарантиране качеството на шева и автоматично отделяне на евентуални компрометирани тръби;
  • Система за почистване на вътрешната страна на заваръчния шев;
  • Автоматично подреждане и опаковка на пачките с готови тръби.

Линията за конструкционни тръби е оборудвана с вихровотоков дефектоскоп, позволяващ аналогичен пълен контрол на шева на произвежданата продукция.

Валцуването се осъществява на стан за студено валцуване с възможности за точност на валцуваната лента +/- 0.05мм с автоматичен непрекъснат контрол на дебелината.

Автоматичните агрегати за механичен разкрой  са с висока производителност и при необходимост се комбинират с агрегати за автоматично зачистване на краищата на детайлите.

За сложно рязане и детайли по чертеж разполагаме с лазерни машини, гарантиращи качеството на продуктите.

На разположение е заводска лаборатория, оборудвана със спектрометър за контрол на химичния състав на доставяните стомани, както и машина за изпитване на опън, позволяваща котрол на механичните и пластични показатели на метала по целия технологичен маршрут и на готовата продукция.

Предстоящи внедрявания:

  • Агрегат за покритие на заваръчния шев при производство на тръба от предварително поцинкована ламарина;
  • Твърдомер за гарантиране и на твърдостта при производството на щрипс.

В компанията не забравяме и екологичната ни отговорност. Амбицирани сме и работим усилено за преминаване на изцяло зелена електроенергия.


ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СТИЙЛ ТЮБС АДМОДУЛФОРМ АДФЮЖЪН ИНДЪСТРИ ООД
Производство на стоманени електрозаварени тръби и метален сервиз.Производство на метални елементи, части и завършени крайни изделия.Производство на дървен фурнир, огънатослепени детайли и пластмасови елементи и изделия.
+359 88 344 9430
office@ist-profile.com
www.ist-profile.com
+359 89 555 7931
office@modulform.eu
www.modulform.eu
+359 88 497 0612
office@fusion-industry.eu
www.fusion-industry.eu