Технологично лидерство

Притежаваните от компанията линии и агрегати, както и компановката им,  са уникални, осигуряващи огромни възможности и правят компанията естествен технологичен лидер на пазара в страната и региона в производството на стоманени електрозаварени тръби и профили.

Диапазонът на произвежданите от нас тръби е D=10 – 114 мм, с дебелини 0.5 – 2.0 – 3.5 мм, представени подробно в таблиците на съответните продукти. Важно за нашите клиенти е да знаят, че наличието на стан за студено валцуване ни дава възможност да произведем тръба/профил на практика със зададена от потребителя дебелина с точност 0.01мм., с допусков толеранс +_ 0.05мм. Наличието на агрегати за термично отгряване ни дава възможности  за вариране и  постигане на необходимите стойности на важни за продуктите характеристики  като Rm, пастичност, твърдост.

Наличието на специализиран отдел за механична обработка на специални стомани дава още едно уникално предимство на компанията – ние сме в състояние да изработим комплект ролкова система за профил по изискване на клиента, който не фигурира в стандартно предлаганите на пазара.

Асортиментът на стоманите, с които работим, е от обикновени марки : DD11,  E 190, E220, 08 Kp, DC01, DC03 до такива с повишени механични показатели като Е370, Е420.

Предстои пускането в действие на автоматизирани системи за контрол на заваръчните шевове на линиите за тръби и профили. Системите на вихровотоков и ултразвуков контрол ще гарантират безкомпромисно качество на заваръчния шев.

В напреднала фаза е проект за закупуване на допълнителни агрегати за част от нашите линии, което ще ни позволи да предложим на пазара и  производство  на специални тръби от щрипс с предварително покритие от цинк или алуминий.